RODINAVEZLINE.CZ - portál pro rodiny ve Zlíně a okolí

dnes má svátek:
zítra má svátek:


Mateřská škola pro děti s mentálním a zrakovým postižením Zlín

Mateřská škola pro děti s mentálním a zrakovým postižením Zlín

Adresa: Mostní 2397, Zlín 760 01
Telefon: 577 005 802, 734 516 187
Email: skolka@ddskolyzlin.cz
Web: www.ddskolyzlin.cz

Další informace:

Prostory MŠ jsou upraveny tak, aby vyhovovaly požadavkům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Celá MŠ je řešena bezbariérově, s bezbariérovým vstupem a šikmou schodišťovou plošinou. Mateřská škola se organizačně dělí na dvě třídy. Do tříd jsou zařazovány děti různého věku, třídy jsou heterogenní, kapacita MŠ je 24 dětí.
MŠ zajišťuje komplexní péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím předmětů speciálně pedagogické péče a individuálních reedukačních a kompenzačních činností. Veškeré činnosti v rámci MŠ respektují možnosti dítěte, dětem je v maximálně možné míře věnován individuální přístup.
Důležitou náplní práce MŠ je kompenzace a reedukace zrakových vad dětí předškolního věku ve spojení s jejich výchovou a vzděláváním, přípravou na vstup do ZŠ a začleněním do běžného života.

Aktualizace: 3.3.2021 (ji)

 

 

 

 

Mapa webu | Zapnout grafiku | Kontakt    Rodina ve Zlíně .cz © 2009 - 2018 | Code by PCHweb